Tin nhanh Giáo dục cập nhật 24h, dữ liệu tin mới Giáo dục được cập nhật từng phút. Bạn vui lòng chia sẻ thật nhiều thông tin Giáo dục để giúp 6h30h tăng cường chất lượng tin tức.

Những đối tượng được cộng điểm và ưu tiên tuyển thẳng vào lớp 10 năm 2019 -2020 13Mar

Những đối tượng được cộng điểm và ưu tiên tuyển thẳng vào lớp 10 năm 2019 -2020

Kenh14 , Giáo dục

Những đối tượng được cộng điểm và ưu tiên tuyển thẳng vào lớp 10 năm 2019 -2020Đan Phương, Theo Báo

Bị chó cắn, nam sinh chế tạo thiết bị đuổi chó cực kỳ hiệu quả 13Mar

Bị chó cắn, nam sinh chế tạo thiết bị đuổi chó cực kỳ hiệu quả

Kenh14 , Giáo dục

Sau khi nghiên cứu, Minh đã khảo sát tình hình thực tiễn và có kết quả đáng mừng: “Em đã

Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử 13Mar

Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử

Kenh14 , Giáo dục

Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm gửi danh sách, đề nghị các trường gọi 64 em bị loại